Iz Zakona o zdravstvenom osiguranju

Kratak izvod iz Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25 od 3.4.2019.)

U članu 16 tačka 5 je navedeno da ukoliko ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, na obavezno osiguranje imaju pravo "lica u vezi sa lečenjem zaraznih bolesti koje su utvrđene posabnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stavnovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze....".

Ceo zakon možete pročitati na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (pristupljeno 27.9.2021.)

Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru